علل آبریزش دهان

علل آبریزش دهان

معمولا علل آبریزش شامل این موارد است : علل آبریزش دهان کنترل حرکتی دهانی ضعیف،کاهش تواتر بلع غیر ارادی و کاهش آگاهی حسی لازم برای بلع.می تواند از دلایل این موضوع باشد تکنیک هایی که جهت تسهیل سازی به کار برده بیشتر بخوانید

آبریزش از دهان(drooling)

آبریزش از دهان(drooling)

آبریزش از دهان(drooling) آبریزش از دهان(drooling) کودک در تمام طول روز ، هنگام صرف غذا و یا به دنبال آن و یا در زمان انجام حرکات ظریف ، آبریزش از دهان دارد. علت : حس ضعیف در صورت تون پایین عضلات بیشتر بخوانید