ارزیابی بالینی اختلال بلع

ارزیابی بالینی اختلال بلع

📝مواردی که ارزیابی بالینی اختلال بلع باید در آنها توسط پاتولوژیست گفتار؛زبان وبلع(متخصص گفتاردرمانی) انجام شود: ارزیابی بالینی اختلال بلع ۱-کاهش هوشیاری(کرختی، دمانس، خواب عمیق، عقب ماندگی ذهنی، کوما) ۲-تغییرات در مواجهه با غذا شامل الف-اجتناب از غذا خوردن در جمع بیشتر بخوانید