علل آبریزش دهان

علل آبریزش دهان

معمولا علل آبریزش شامل این موارد است : علل آبریزش دهان کنترل حرکتی دهانی ضعیف،کاهش تواتر بلع غیر ارادی و کاهش آگاهی حسی لازم برای بلع.می تواند از دلایل این موضوع باشد تکنیک هایی که جهت تسهیل سازی به کار برده بیشتر بخوانید