اختلال بلع کودکان

مراقبت از شیرخوار با تراکئوستومی

مراقبت از شیرخوار با تراکئوستومی (بخش آموزش والدین بیمارستان رویال ملبورن) 🔴پرسش اول: آیا فرزند من قادر به حرف زدن خواهد بود؟ ✅ پاسخ: لوله تراکئوستومی اغلب روی صحبت کردن فرزند شما تاثیر خواهد گذاشت و در ابتدا اغلب شیرخوار قادر بیشتر بخوانید

تغذیه و بلع

کودکان دارای مشکلات تغذیه و بلع

کودکان دارای مشکلات تغذیه و بلع تغذیه و بلع 🌿کودکان دارای مشکلات تغذیه و ببع علایم و نشانه های متنوعی دارند، که لزوما همه ی آنها در یک کودک وجود ندارد. علایم و نشانه های مشکلات تغذیه‌ای و بلع: 🌸خم کردن بیشتر بخوانید

مشکلات تغذیه ای کودکان

مشکلات تغذیه ای کودکان

مشکلات تغذیه ای کودکان مشکلات تغذیه ای کودکان 🌿در نتیجه این مشکلات تغذیه ای کودکان در معرض خطر مشکلات زیر میباشند: 🌸کم آبی بدن یا تغذیه ضعیف 🌸ورود غذا به مسیر هوایی 🌸ذات الریه یا عفونت مکرر سیستم تنفسی که می بیشتر بخوانید