مشکل گفتار و زبان در کودکان

مراحل رشد زبان در کودک تا ۵ سالگی

مراحل رشد زبان در کودک تا ۵ سالگی همان طور که می دانید یکی از شیرین ترین مراحل رشد کودک برای والدین زبان باز کردن کودک می باشد. از زمانی که نوزاد پا به خانه می گذارد منتظر ابراز احساسات او بیشتر بخوانید